Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser for områdetyper K-O K: Hytter, fritidshuse, sommerhuse mv. L: Områder af særlig rekreativ karakter M: Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v. N: Områder til teknik og infrastruktur m.v. O: Områder, der friholdes Frilandsplaner Kortsøgning

Anvendelseskategorier

De generelle bestemmelser for delområder i det åbne land er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen, medmindre andet er fastsat i en delområdeplan.

Sidst redigeret 27-1-2016


WEB by COWI