Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser for områdetyper K-O Frilandsplaner Qoornoq Hytter i Nuuk området Itinnera Kortsøgning

Frilandsplan nr. 7 - Itinnera

Frilandsplanen fastlægger, at området alene må anvendes som lejrskoleområde dog med mulighed for, at der i området kan etableres en overnatningshytte i forbindelse med en vandrerute fra Nuuk til Kapisillit. Således er det ikke er muligt at opføre faciliteter til anden brug eller at tage fast bopæl eller ophold inden for områdets afgrænsning. 

Området omfatter Itinnera med alle omkringliggende arealer, bygninger og anlæg. Frilandsplanens område er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter et ca. 305 ha stort areal. 

Itinnera ligger i Kapisillitfjorden ca. 10 km fra bygden Kapisillit.

Frilandsplan nr. 7, Itinnera


Sidst redigeret 1-9-2016


WEB by COWI