Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Sermiligaaq Kuummiut Kulusuk Tiilerilaaq Isertoq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Isertoq

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode:

  • Arbejde for bedre muligheder for afsætning og forarbejdning af sælskind

  • Styrke bygdemidtens status som socialt samlingspunkt ved at placere eventuelle nye fællesfaciliteter centralt

Isertoq ligger sydvest for Sermilikfjorden og er områdets sydligst beliggende bygd. Samtidig er det Tasiilaq-områdets mindste bygd.

Navnet Isertoq betyder ”det uklare (vand)”.

Bostedets lokalsamfundsprofil kan downloades herisertoq_ny_dk.pdf
 

Ændringer i delområder

Bestemmelserne er i begrænset omfang justeret, så strukturen er i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 17 (lov om planlægning og arealanvendelse), §20. Desuden er de generelle bestemmelser indarbejdet i de specifikke, overordnede bestemmelser.

Afgrænsningen af delområder er ændret i en række tilfælde, som kan sammenfattes under tre overskrifter:

  • Justeringer af delområderne inden for de udpegede fokusområdet med henblik på at sikre grundlaget for de ønskede udviklinger og omdannelser.
  • Justeringer som følge af princippet om at sikre en sammenhængende, offentlig forbindelse langs kysten.
  • Opdateringer, hvor de overordnede bestemmelser af varierende årsager har været uddaterede.

De generelle bestemmelser gælder for alle kommunens delområder i by, bygd og det åbne land. Bestemmelserne er generelle og tager ikke hensyn til de lokale forhold i delområderne. Målet med at have sådanne bestemmelser er at give borgerne grundlæggende ensartede basisbestemmelser med ensartede vilkår i alle byer, bygder og det åbne land. De generelle bestemmelser giver fælles retningslinjer for den konkrete planlægning og arealadministration i alle byer, bygder og det åbne land.
 

Delområder


Tasiilaq-området

Sidst redigeret 11-9-2017


WEB by COWI