Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E A: Boligområder B: Erhvervs- og havneområder C: Områder til fælles formål D: Friholdte områder og fritidsanlæg E: Tekniske anlæg og infrastruktur Kortsøgning

Generelle bestemmelser for områdetyper A-E

De generelle bestemmelser for delområder i byer og bygder er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen, medmindre andet er fastsat i en delområdeplan.

Sidst redigeret 5-1-2018


WEB by COWI