Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Indledning Områdetyper Anvendelse Klausulerede zoner Ubebyggede arealer Terrænregulering og sokkelhøjder Sneoplag Sprængninger Vejudlæg Vejbyggelinjer Parkering Slædespor og stier Tilgængelighed Teknisk forsyning Fredning og bevaring Hundehold Containere Bådoplag Altaner Bevaringsværdige bygninger Portnerbolig Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Tilgængelighed

Ved udformning af veje, stier, bygninger og andre anlæg, hvor borgerne skal have adgang, skal det tilstræbes at tilgængeligheden for gangbesværede og handicappede er så god som muligt.

I detailplanlægningen skal der fastlægges bestemmelser, hvor det tilstræbes at etablere lige adgang for alle, herunder at ældre og handicappede kan færdes overalt i bymiljøet.

Sidst redigeret 25-1-2016


WEB by COWI