Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Indledning Områdetyper Anvendelse Klausulerede zoner Ubebyggede arealer Terrænregulering og sokkelhøjder Sneoplag Sprængninger Vejudlæg Vejbyggelinjer Parkering Slædespor og stier Tilgængelighed Teknisk forsyning Fredning og bevaring Hundehold Containere Bådoplag Altaner Bevaringsværdige bygninger Portnerbolig Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Sneoplag

Deponering af sne kan kun ske efter nærmere godkendelse fra Kommuneqarfik Sermersooq. Sneoplagring må ikke være til gene for det daglig virke i området. Kommunen kan bortkøre sneoplag for arealrettighedshaverens regning, hvis dette ikke er overholdt.

Sidst redigeret 1-4-2016


WEB by COWI