Planredegørelse Befolkningsudvikling Bosætningsmønster Befolkningsudvikling Til- og fraflytning Erhverv og beskæftigelse Bostedsanalyse Bosætning og flytninger Forandringsprocesser Sektorplaner Temaplaner Gældende planer Ophævede / bortfaldet planer

Bosætningsmønster

Sammenhængen mellem borgernes bosætningsvalg, flyttemønster og muligheder for beskæftigelse er afgørende for kommuneplanlægningen og forståelsen af kommunens fysiske struktur. På de næste sider er der foretaget en overordnet analyse, der giver et billede af kommunens struktur og interne sammenhænge baseret på befolkningsudvikling, flyttemønster og erhvervsstruktur: Hvor bor kommunens borgere, hvor flytter de til, og hvor er der arbejde at få?

Sidst redigeret 25-1-2016


WEB by COWI