Definitioner Tildelingsprocedure Mulige vilkår Tidsfrister Overdragelse Misligholdelse Andre myndigheder Særlige bestemmelser Hundehold Bådoplag Opstilling af containere Dispensation Klager Meddelte arealtildelinger

Opstilling af containere

Stk. 1. Arealtildelinger til containere gives med permanent status, hvis de overholder minimumskrav i bestemmelserne nedenfor.

Stk. 2. Containere, der benyttes som bygninger eller bygningsdele, skal overholde kravene i Grønlands Bygningsreglement.

Stk. 3. For delområder i byer og bygder gælder, at:

 • Containere, som anvendes i boligområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.
 • Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.
 • Containere, som anvendes i centerområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.
 • Containere, som undtagelsesvist opstilles i friholdte områder, skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.
  Små containere, der anvendes som skure ved hundeholdspladserne, skal males, med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.
 • Containere i E-områder, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.
 • Containere i bygderne, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i bygderne, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i bygdens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Stk. 4. For delområder i det åbne land gælder, at:

 • Containere i K-områder, kan kun undtagelsesvist opstilles i hytteområder, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.
 • Containere i L-områder, kan kun undtagelsesvist opstilles områder med særlig rekreativ karakter, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.
 • Containere i M-områder, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk.
 • Containere i N-områder, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.
 • Der må ikke opstilles containere i friholdte områder i det åbne land (O-områder).
Sidst redigeret 1-4-2016


WEB by COWI